Tečaj pri Državnom zavodu za zaštitu prirode

Državni zavod za zaštitu prirode je potvrdio sudjelovanje KŠMTK Bofor i njegovog predsjednika g. Maria Rosa na tečaju o inventarizaciji morske biološke raznolikosti za ronioce, održanom 21. 28. kolovoza 2011. godine u okviru IPA 2007 “Identifikacija i uspostavljanje morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj”